Informacja dla Rodziców / opiekunów dzieci

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem

podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

 

Pobierz dokument PDF