Informacje

Szybki i łatwy dostęp do danych medycznych za pomocą Internetowego Konta Pacjenta

 

Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).