Informacje

Szanowni Państwo,

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach informuje, że jeżeli chcą Państwo przekazać darowiznę pieniężną na rzecz naszego Zakładu, w związku z pandemią koronawirusa, można to uczynić poprzez wpłaty na poniższe konto bankowe SPZOZ Nr 1 w Bełżycach z dopiskiem „darowizna COVID-19” w tytule przelewu.

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach

 

96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Szybki i łatwy dostęp do danych medycznych za pomocą Internetowego Konta Pacjenta

 

Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Podkategorie