Zakończenie inwestycji w ośrodkach zdrowia i w przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

Bełżyce, dnia 08.10.2019 r.

 

W piątek 4.10.2019 r. odbyła się uroczystość związana z wykonaniem i zakończeniem kolejnych inwestycji realizowanych w zakładzie, bardzo potrzebnych dla pacjentów i personelu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń, Wicestarosta Lubelski - Andrzej Chrząstowski,  Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Dyrektor Wydziału Zdrowia UW w Lublinie - Agnieszka Kowalska-Głowiak, Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Piotr Matej, Przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Pani Małgorzata Brodziak, Proboszcz Parafii Bełżyce - Ks. Janusz Zań, Proboszcz Parafii Borzechów - Ks. Andrzej Wróblewski, Wójt Gminy Borzechów - Zenon Madzelan, Burmistrz Bełżyc - Ireneusz Łucka, Wójt Gminy Nierzwica Duża - Ryszard Golec, Generalny wykonawca robót w Borzechowie - Dariusz Gugała oraz wielu innych znamienitych gości.

W uroczystość wzięli także udział dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, osoby pracujące w działach i ośrodkach, w których realizowano zadania oraz pracownicy związani z realizacją ukończonych działań.

Wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzechowie (2018/2019) ;

2. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Działu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach (04/2019);

3. Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej (07/2019)

 

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borzechowie wykonano:

Kompleksowy remont pomieszczeń kotłowni,  wymianę starego kotła węglowego na  2 kotły gazowe pracujące w kaskadzie, wyburzenie starego i budowę nowego komina, wymianę instalacji grzewczej, instalacji c.w.u wraz zasobnikami, ocieplenie ścian z nową elewacją, wymianę pokrycia dachu wraz z rynnami i instalacja odgromową, docieplenie stropu, izolacje piwnic. Została także zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Wykonano remonty wewnątrz,  głównie w obszarze pracowni fizjoterapii.

Całkowita wartość inwestycji 799 459,97 zł

Dotacja Gminy Borzechów 150 000,00 zł

Dotacja Powiatu Lubelskiego 120 000,00 zł

Środki własne zakładu 529 459,97 zł   gdzie posiłkowaliśmy się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W Dziale Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych i Diagnostyki, a dokładnie dla poradni kardiologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej i chirurgii ogólnej, zakupiono i zainstalowano: System diagnostyki chorób oczu OTC tzw. tomograf okulistyczny,  system holterowski (rejestrator ekg, rejestrator ciśnienia), kabinę ciszy do badań audiometrycznych, stół i lampę zabiegową. Sprzęt już jest szeroko wykorzystywany do badań pacjentów. 

Zadanie wykonano w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 247 618,28 zł

Wydatki kwalifikowane: 239 022,23 zł

Wysokość dofinansowania: 203 168,89 zł

Środki własne: 44 449,39 zł 

 

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej wykonano:

Remont gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, rejestracji, poczekalni, WC dla pacjentów podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki wewnętrznej.

Wymieniono instalację centralnego ogrzewania z rozdzieleniem dla dwóch kondygnacji, elektryczną, oświetlenia, teletechniczną, wodno – kanalizacyjną i ciepłej wody użytkowej.

Zadanie wykonano także w ramach:

RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość inwestycji: 304 474,15 zł

Wydatki kwalifikowane: 137 531,60 zł

Wysokość dofinansowania w ramach RPOWL: 100 000,00 zł

Dotacja Gminy Niedrzwica Duża 70 000,00 zł

Środki własne SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach  134 474,15 zł

 

Te zrealizowane zadania, to korzyści przede wszystkim dla pacjentów. Zakład może teraz zaoferować im usługi w zmodernizowanych obiektach o ułatwionym dostępie dla niepełnosprawnych, dla osób starszych, doskonałe warunki w gabinetach lekarskich, zabiegowych i na poczekalniach. Może zaoferować większą skalę i nowe zakresy diagnostyki w dziedzinach chorób serca, chorób oczu, cukrzycy, chorób narządów słuchu oraz więcej  badań i zabiegów w poradni chirurgicznej. 

 

Zrealizowane inwestycje nie były by możliwe do wykonania bez pracy i zaangażowania wielu osób oraz wsparcia finansowego od różnych podmiotów.

Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Dariusz Kamiński, podczas uroczystości złożył podziękowania na ręce przedstawicieli urzędów powiatów i gmin, które udzieliły dofinansowania i dotacji na wykonane inwestycje. Dyrektor podziękował również gorąco pracownikom i osobom, które bezpośrednio brały udział w realizacji zadań.

 

SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, w bieżącym roku, realizuje jeszcze następne zadania: modernizację centralnej sterylizacji budynku Szpitala Powiatowego im. dr W. Oczki w Bełżycach oraz zakup ambulansów medycznych dla Działu Ratownictwa Medycznego, na które to pojazdy otrzymał dotację od Wojewody lubelskiego (800 tys. zł) i z Powiatu Lubelskiego (80 tys. zł).

 

Mamy nadzieję, że te zmodernizowane  czy zakupione aktywa trwałe będą przez wiele lat służyły pacjentom naszego regionu.

Prezentacja multimedialna  

 Zdjęcia z uroczystości