Składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Rozwoju Szpitala w Bełżycach za zakupiony sprzęt na oddział Położniczo-Ginekologiczny i Neonatologiczny w latach 2021-2022 r., w szczególności jego Prezesowi Panu Edwardowi Baranowskiemu za jego niebywałe, wyjątkowe zaangażowanie i wszelki trud włożony w pozyskiwanie funduszy, dziękujemy za zakup:

  • W 2022 r. dwóch pulsoksymetrów do monitorowania noworodków i ssaka noworodkowego na kwotę 10 391,10 zł
  • W 2021 r. fotela porodowego na trakt porodowy na kwotę 34 870,68 zł (całkowity koszt 49 980,24 zł)
  • W 2019 r. łóżeczka noworodkowego i wózka przewozowego dla pacjentek na kwotę 7 139,88 zł

Dziękujemy również ludziom dobrej woli (darczyńcom), którzy przekazali pieniądze na konto Stowarzyszenia a w szczególności:

  • LST Polska Chłodnia Bełżyce producent owoców mrożonych
  • ATEST, Zbigniew Wójtowicz – Bełżyce
  • Bank Spółdzielczy Nałęczów w Nałęczowie
  • Marian Zając – Babin 10

i wszystkim pozostałym anonimowym ofiarodawcom w tym pracownikom SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala w Bełżycach.