top
logo

Inwestycje i projekty

Zespoły Problemowe

BIP - ePUAP - Rodo

Przydatne Linki

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

Logowanie-Dla Pracowników
Start Aktualności
Drukuj Email

 

Uroczystość poświęcenia i oddania do użytkowania ambulansów medycznych typu „S” i „P” zakupionych dla Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

 

W dniu 14 lutego 2020r. odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytkowania dwóch ambulansów medycznych typu „S” i „P” zakupionych dla Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Zakupione pojazdy, to nowoczesne ambulanse medyczne z aparaturą stosującą nowe technologie w medycynie ratunkowej. Ambulans specjalistyczny ,,S” posiada urządzenie do automatycznego masażu serca, defibrylator z transmisja EKG, respirator, nowoczesne nosze z transporterem o udźwigu 250 kg.

Pojazdy kosztowały łącznie 869.000 zł. Dotacja w wysokości 772 500, 00 zł na ten cel pochodziła z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z budżetu Powiatu Lubelskiego w wysokości 80 000,00 zł.

Dyrektor SP ZOZ NR 1 w Bełżycach Dariusz Kamiński szczególne słowa podziękowania za udzielone wsparcie przekazał Posłowi, byłemu Wojewodzie Lubelskiemu - Przemysławowi Czarnkowi, który rozumie znaczenie niezawodności funkcjonowania ratownictwa medycznego, dostrzega problemy w tym zakresie i udzielił dotacji na zakup dwóch nowych ambulansów, Staroście Lubelskiemu Zdzisławowi Antoniowi, Wicestaroście - Andrzejowi Chrząstowskiemu oraz Zarządowi Powiatu w Lublinie za wspieranie działań i udzielanie dotacji, Dyrektorowi Wydziału Finansów i Certyfikacji Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Beacie Niemczyk za wielkie zaangażowanie i poparcie naszej sprawy dotacyjnej, Dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie Agnieszce Kowalskiej - Głowniak za pomoc w działaniach związanych      z przekazaniem dotacji. Dyrektor podziękował również pracownikom SP ZOZ nr 1 w Bełżycach za zaangażowanie w działania logistyczne, przeprowadzenie procedury przetargowej i rozliczenie dotacji.

 

Załoga Działu Ratownictwa Medycznego przy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, to pracownicy o wysokich kwalifikacjach, działają w rejonie operacyjnym RO 06/01 lubelskim, w obszarze miasta i gminy Bełżyce, gminy Borzechów, Niedrzwica Duża i Wojciechów. Czasem ambulanse dysponowane są również do Poniatowej, Chodla, Opola Lubelskiego. Rocznie wykonują ok 3200 wyjazdów do wypadków, zdarzeń, urazów.

 

Stare ambulanse, które zakupione zostały w 2009 roku z dużym przebiegiem często ulegały awariom, trzeba było je pilnie naprawiać i wynajmować pojazdy zastępcze. W takich sytuacjach trudno było zapewnić ciągłość realizacji świadczeń ratownictwa medycznego, utrzymać parametry mediany i maksymalnego czasu dojazdu. Koszty napraw, wynajmu, holowania były bardzo wysokie.

 

Nowe ambulanse przeznaczone będą wyłącznie do obsługi systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, usprawnią jego funkcjonowanie, zapewnią niezawodność dojazdów do miejsc wezwania i transportów pacjentów do SOR, Izb przyjęć oraz specjalistycznych oddziałów szpitalnych, co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszych obszarów działania i obszarów z nimi sąsiadujących. 

#####################################################################################################


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SPZOZ nr 1 w Bełżycach poszukuje Ginekologa
Szczegóły: BIP

 

 

 

#####################################################################################################

Bądź bohaterem 

 

#####################################################################################################


Zakończenie inwestycji w ośrodkach zdrowia i w przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

Bełżyce, dnia 08.10.2019 r.

W piątek 4.10.2019 r. odbyła się uroczystość związana z wykonaniem i zakończeniem kolejnych inwestycji realizowanych w zakładzie, bardzo potrzebnych dla pacjentów i personelu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń, Wicestarosta Lubelski - Andrzej Chrząstowski,  Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Dyrektor Wydziału Zdrowia UW w Lublinie - Agnieszka Kowalska-Głowiak, Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Piotr Matej, Przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Pani Małgorzata Brodziak, Proboszcz Parafii Bełżyce - Ks. Janusz Zań, Proboszcz Parafii Borzechów - Ks. Andrzej Wróblewski, Wójt Gminy Borzechów - Zenon Madzelan, Burmistrz Bełżyc - Ireneusz Łucka, Wójt Gminy Nierzwica Duża - Ryszard Golec, Generalny wykonawca robót w Borzechowie - Dariusz Gugała oraz wielu innych znamienitych gości.

W uroczystość wzięli także udział dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, osoby pracujące w działach i ośrodkach, w których realizowano zadania oraz pracownicy związani z realizacją ukończonych działań.

 

Wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

1. Termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzechowie (2018/2019) ;

2. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Działu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach (04/2019);

3. Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej (07/2019)

 

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borzechowie wykonano:

Kompleksowy remont pomieszczeń kotłowni,  wymianę starego kotła węglowego na  2 kotły gazowe pracujące w kaskadzie, wyburzenie starego i budowę nowego komina, wymianę instalacji grzewczej, instalacji c.w.u wraz zasobnikami, ocieplenie ścian z nową elewacją, wymianę pokrycia dachu wraz z rynnami i instalacja odgromową, docieplenie stropu, izolacje piwnic. Została także zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Wykonano remonty wewnątrz,  głównie w obszarze pracowni fizjoterapii.

Całkowita wartość inwestycji 799 459,97 zł

Dotacja Gminy Borzechów 150 000,00 zł

Dotacja Powiatu Lubelskiego 120 000,00 zł

Środki własne zakładu 529 459,97 zł   gdzie posiłkowaliśmy się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W Dziale Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych i Diagnostyki, a dokładnie dla poradni kardiologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej i chirurgii ogólnej, zakupiono i zainstalowano: System diagnostyki chorób oczu OTC tzw. tomograf okulistyczny,  system holterowski (rejestrator ekg, rejestrator ciśnienia), kabinę ciszy do badań audiometrycznych, stół i lampę zabiegową. Sprzęt już jest szeroko wykorzystywany do badań pacjentów. 

Zadanie wykonano w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu: 247 618,28 zł

Wydatki kwalifikowane: 239 022,23 zł

Wysokość dofinansowania: 203 168,89 zł

Środki własne: 44 449,39 zł 

 

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej wykonano:

Remont gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, rejestracji, poczekalni, WC dla pacjentów podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki wewnętrznej.

Wymieniono instalację centralnego ogrzewania z rozdzieleniem dla dwóch kondygnacji, elektryczną, oświetlenia, teletechniczną, wodno – kanalizacyjną i ciepłej wody użytkowej.

Zadanie wykonano także w ramach:

RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość inwestycji: 304 474,15 zł

Wydatki kwalifikowane: 137 531,60 zł

Wysokość dofinansowania w ramach RPOWL: 100 000,00 zł

Dotacja Gminy Niedrzwica Duża 70 000,00 zł

Środki własne SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach  134 474,15 zł

 

Te zrealizowane zadania, to korzyści przede wszystkim dla pacjentów. Zakład może teraz zaoferować im usługi w zmodernizowanych obiektach o ułatwionym dostępie dla niepełnosprawnych, dla osób starszych, doskonałe warunki w gabinetach lekarskich, zabiegowych i na poczekalniach. Może zaoferować większą skalę i nowe zakresy diagnostyki w dziedzinach chorób serca, chorób oczu, cukrzycy, chorób narządów słuchu oraz więcej  badań i zabiegów w poradni chirurgicznej. 

 

Zrealizowane inwestycje nie były by możliwe do wykonania bez pracy i zaangażowania wielu osób oraz wsparcia finansowego od różnych podmiotów.

Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Dariusz Kamiński, podczas uroczystości złożył podziękowania na ręce przedstawicieli urzędów powiatów i gmin, które udzieliły dofinansowania i dotacji na wykonane inwestycje. Dyrektor podziękował również gorąco pracownikom i osobom, które bezpośrednio brały udział w realizacji zadań.

 

SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, w bieżącym roku, realizuje jeszcze następne zadania: modernizację centralnej sterylizacji budynku Szpitala Powiatowego im. dr W. Oczki w Bełżycach oraz zakup ambulansów medycznych dla Działu Ratownictwa Medycznego, na które to pojazdy otrzymał dotację od Wojewody lubelskiego (800 tys. zł) i z Powiatu Lubelskiego (80 tys. zł).

 

Mamy nadzieję, że te zmodernizowane  czy zakupione aktywa trwałe będą przez wiele lat służyły pacjentom naszego regionu.

 

 

 

 

 

 Prezentacja multimedialna

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z uroczystości

 

 

 

 

 

 

Oddział położniczo-ginekologiczny Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1  w Bełżycach

Pierwszy w rankingu – Fundacji „Rodzić po Ludzku”

 

Oddział położniczy Szpitala powiatowego w Bełżycach znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Fundacji „Rodzić po Ludzku”. Tak zadecydowały Panie, które rodziły w naszym szpitalu.

Zestawienie objęło 15 szpitali z województwa lubelskiego, nasz szpital zdobył 76 punktów na 100 (na podstawie 41 wypełnionych ankiet). Bardzo wysoko został oceniony sam szpital (98 proc. wskazań), a także personel (89) i wsparcie w karmieniu piersią (88). Kobiety, które wypełniały ankietę, wysoko oceniły też warunki w szpitalu i kontakt z dzieckiem po narodzinach (po 78 proc. wskazań).

 

Jest to dla nas bardzo prestiżowe wyróżnienie. W roku 2017 przeprowadzono modernizację oddziału z traktem porodowym i częścią neonatologiczną. Obecnie posiadamy nowoczesny oddział w I poziomie referencyjnym. Podniesione zostało bezpieczeństwo matki i dziecka, szczególnie przez, doposażenie w sprzęt taki jak: Neopuff - wspomagający oddychanie głównie wcześniaków, KTG bezprzewodowe, CEPAP, aparat USG - dedykowany dla oddziału, kardiomonitory, stanowiska resuscytacji noworodka. Kobiety i noworodki mają doskonałe warunki w nowoczesnych klimatyzowanych pomieszczeniach. Salki wzmożonego nadzoru dla noworodków i sala po porodach powikłanych, wyposażone są w monitoring ze stałym nadzorem położnych. Wszystkie kobiety i mamy razem z swoimi pociechami, otoczone są troskliwą opieką, na pewno nie czują się anonimowo.

Personel położnych to panie z wieloletnim doświadczeniem, o wysokich kwalifikacjach, w większości po studiach wyższych. Kadra lekarska to doskonali specjaliści o dużej renomie wśród pacjentek. Szeroko prowadzona jest w zakładzie opieka okołoporodowa.

W naszym szpitalu odbywa się rocznie ok. 400 porodów. Oddział posiada 18 łóżek. Szpital posiada akredytację Ministra Zdrowia na lata 2018-2020, za działalność na rzecz upowszechniania karmienia piersią przyznano oddziałowi i szpitalowi tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” na lata 2008 – 2013.

Bardzo zabiegamy także o zakontraktowanie w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeń w zakresie neonatologii, ale jeszcze takiego konkursu na nasz rejon nie ogłoszono.

 

Serdecznie zapraszamy Panie do porodu w szpitalu w Bełżycach!

 

 

 

  

 

link do projektu

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
  

ogoszenia

   

Oferty pracy

  

Oferty med

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o likwidacji dokumentacji medycznej: szczegóły 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPZOZ Nr 1 Folder informacyjny

folder


 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OSOBY POKRZYWDZONE!!!

OSOBY POKRZYWDZONE

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ......

 

 Uwaga !!!           Uwaga !!!           Uwaga !!!          Uwaga!!!        Uwaga!!!          Uwaga!!!


I N F O R M A C J A dla Kandydatów do szkół 

W ramach PoradniMedycyny Pracy realizujem wymagane badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------krew


 

 

 

POZ e-WU

 

 

Bełżyce, dnia 08.10.2019 r.

 

 

Zakończenie inwestycji w ośrodkach zdrowia i w przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

 

W piątek 4.10.2019 r. odbyła się uroczystość związana z wykonaniem i zakończeniem kolejnych inwestycji realizowanych w zakładzie, bardzo potrzebnych dla pacjentów i personelu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: 1. Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, 2. Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski,  3. Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Dyrektor Wydziału Zdrowia UW w Lublinie Agnieszka Kowalska-Głowiak, 4. Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Piotr Madej, 5. Przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pani Małgorzata Brodziak, 6. Proboszcz Parafii Bełżyce ks. Janusz Zań, 7. Proboszcz Parafii Borzechów Ks. Andrzej Wróblewski, 8. Wójt Gminy Borzechów Zenon Madzelan, 9. Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, 10. Wójt Gminy Nierzwica Duża Ryszard Golec, 11. Generalny wykonawca robót w Borzechowie Dariusz Gugała oraz wielu innych znamienitych gości.

W uroczystość wzięli także udział dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, osoby pracujące w działach i ośrodkach, w których realizowano zadania oraz pracownicy związani z realizacją ukończonych działań.

 

Wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

  1. Termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzechowie (2018/2019) ;
  2. Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Działu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach (04/2019);
  3. Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej (07/2019)

 

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borzechowie wykonano:

Kompleksowy remont pomieszczeń kotłowni,  wymianę starego kotła węglowego na  2 kotły gazowe pracujące w kaskadzie, wyburzenie starego i budowę nowego komina, wymianę instalacji grzewczej, instalacji c.w.u wraz zasobnikami, ocieplenie ścian z nową elewacją, wymianę pokrycia dachu wraz z rynnami i instalacja odgromową, docieplenie stropu, izolacje piwnic. Została także zainstalowana platforma dla osób niepełnosprawnych. Wykonano remonty wewnątrz,  głównie w obszarze pracowni fizjoterapii.

Całkowita wartość inwestycji                        799 459,97 zł

Dotacja Gminy Borzechów                150 000,00 zł

Dotacja Powiatu Lubelskiego            120 000,00 zł

Środki własne zakładu                       529 459,97 zł   gdzie posiłkowaliśmy się pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W Dziale Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych i Diagnostyki, a dokładnie dla poradni kardiologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej i chirurgii ogólnej, zakupiono i zainstalowano: System diagnostyki chorób oczu OTC tzw. tomograf okulistyczny,  system holterowski (rejestrator ekg, rejestrator ciśnienia), kabinę ciszy do badań audiometrycznych, stół i lampę zabiegową. Sprzęt już jest szeroko wykorzystywany do badań pacjentów.

Zadanie wykonano w ramach:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu:              247 618,28 zł

Wydatki kwalifikowane:                    239 022,23 zł

Wysokość dofinansowania:                203 168,89 zł

Środki własne:                                               44 449,39 zł

 

W Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej wykonano:

Remont gabinetu lekarskiego, gabinetu zabiegowego, rejestracji, poczekalni, WC dla pacjentów podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki wewnętrznej.

Wymieniono instalację centralnego ogrzewania z rozdzieleniem dla dwóch kondygnacji, elektryczną, oświetlenia, teletechniczną, wodno – kanalizacyjną i ciepłej wody użytkowej.

Zadanie wykonano także w ramach:

RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość inwestycji:                                   304 474,15 zł

Wydatki kwalifikowane:                                            137 531,60 zł

Wysokość dofinansowania w ramach RPOWL:         100 000,00 zł

Dotacja Gminy Niedrzwica Duża                              70 000,00 zł

Środki własne SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach                   134 474,15 zł

 

Te zrealizowane zadania, to korzyści przede wszystkim dla pacjentów. Zakład może teraz zaoferować im usługi w zmodernizowanych obiektach o ułatwionym dostępie dla niepełnosprawnych, dla osób starszych, doskonałe warunki w gabinetach lekarskich, zabiegowych i na poczekalniach. Może zaoferować większą skalę i nowe zakresy diagnostyki w dziedzinach chorób serca, chorób oczu, cukrzycy, chorób narządów słuchu oraz więcej  badań i zabiegów w poradni chirurgicznej.

 

Zrealizowane inwestycje nie były by możliwe do wykonania bez pracy i zaangażowania wielu osób oraz wsparcia finansowego od różnych podmiotów.

Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Dariusz Kamiński, podczas uroczystości złożył podziękowania na ręce przedstawicieli urzędów powiatów i gmin, które udzieliły dofinansowania i dotacji na wykonane inwestycje. Dyrektor podziękował również gorąco pracownikom i osobom, które bezpośrednio brały udział w realizacji zadań.

 

SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, w bieżącym roku, realizuje jeszcze następne zadania: modernizację centralnej sterylizacji budynku Szpitala Powiatowego im. dr W. Oczki w Bełżycach oraz zakup ambulansów medycznych dla Działu Ratownictwa Medycznego, na które to pojazdy otrzymał dotację od Wojewody lubelskiego (800 tys. zł) i z Powiatu Lubelskiego (80 tys. zł).

 

Mamy nadzieję, że te zmodernizowane  czy zakupione aktywa trwałe będą przez wiele lat służyły pacjentom naszego regionu.
 

bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Layover WordPress Theme  Valid XHTML and CSS.

Serwis korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. Szczegóły w Polityce Cookies.

Akceptuje Cookies na stronie.

EU Cookie Directive Module Information