Pracownia Fizjoterapii w Górze

 

 

Pracowniw fizjoterapii w Górze

 

foto podjazd

image001

Działania w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Zakup kardiomonitora Tablica informacyjna Fundusz Sprawiedliwości

kardiomonitor zakupiony przez Fundusz Sprawiedliwości

 

 

Zakup środków ochrony osobiestej i dezyndekcyjnych Tablica informacyjna Fundusz Sprawiedliwości