Zasady Porodów Rodzinnych

  1. Decyzje o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po analizie ryzyka epidemiologicznego.
  2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca(ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna osoba).
  3. Przy porodzie nie może uczestniczyć osoba która jest objęta izolacją, kwarantanną lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 lub wykazuje objawy infekcji.
  4. Przy przyjęciu do Szpitala osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej. Jeżeli osoba towarzysząca chorowała na COVID-19 lub została zaszczepiona przeciwko COVID-19 powinna okazać dokument potwierdzający w/w status.
  5. W przypadku osób, które nie chorowały lub nie były zaszczepione, zaleca się aby posiadały aktualny wynik testu antygenowego lub genetycznego.
  6. Podczas procedury przyjęcia na Izbie Przyjęć może przebywać wyłącznie pacjentka, osoba towarzysząca zostanie poproszona przez personel medyczny w odpowiednim momencie.
  7. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie Szpitala pozostaje w masce medycznej, fartuchu fizelinowym, czepku, rękawiczkach oraz powinna posiadać ochraniacze na obuwie.
  8. Podczas pobytu w Szpitalu osoba towarzysząca zachowuje bezpieczny dystans wobec innych osób, często dezynfekuje ręce.
  9. Osoba towarzysząca nie powinna opuszczać sali porodowej, a po dwóch godzinach od porodu opuszcza Szpital.
  10. W przypadku kilku porodów odbywających się w tym samym czasie, realizacja porodu rodzinnego jest niemożliwe.

 

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

lek. med. Artur Pastwa