WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

Dyrekcja

Dyrektor

81 516-29-26

Z-ca Dyr. ds. Opieki Zdrowotnej

81 516-26-50

Główny Księgowy

81 517-30-51

Naczelna Pielęgniarka

81 516-26-43

Administracja

Dział Kadr, Organizacji i Statystyki

81 516-29-24

Dział Finasowo-Księgowy

81 517-30-51

Dział Informatyczny, Sprzedaży i Marketingu

519-543-994

605-350-870

Dział Administracyjno - Gospodarczy

81 517-30-51

  • Sekcja Zaopatrzenia

81 516-26-49

  • Sekcja Remontowo - Techniczna

81 516-26-30

Zamówienia Publiczne

81 516-11-37

Izba Przyjęć

Izba Przyjęć Szpital

81 516-26-10

519-543-993

Oddział Chorób Wewnętrznych

z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej

Gabinet lekarski

81 516-26-24

Dyżurka pielęgniarek

81 516-26-25

Oddział Pediatryczny

Gabinet lekarski

81 516-26-27

Dyżurka pielęgniarek

81 516-26-26

Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Neonatologiczny

Gabinet lekarski

81 516-26-31

Dyżurka położnych

81 516-26-29

Oddział Chirurgiczny Ogólny

z Pododdziałem Intensywnej Opieki Pooperacyjnej

Gabinet lekarski

81 516-26-35

Dyżurka pielęgniarek

81 516-26-36

Oddział Rehabilitacyjny

Gabinet lekarski

730-588-905

Dyżurka pielęgniarek

Pracownie Fizjoterapii

Fizjoterapia - Góra 2

733-554-404

Fizjoterapia Borzechów

730-588-366

Fizjoterapia Niedrzwica Duża

733-966-005

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

Pielęgniarka Koordynująca ZPO

Pielęgniarka Epidemiologiczna

81 516-26-17

Dyżurka pielęgniarek

81 516-26-32

Pracownie Diagnostyczne

Pracownia RTG / USG

81 516-26-41

Pracownia Endoskopii

733-773-299

Próby Wysiłkowe

81 516-29-13 lub 11

Lekarze Rodzinni

Miejski Ośrodek Zdrowia w Bełżycach

81 516-29-12

690-045-999

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krężnicy Okrągłej

81 516-29-15

Gminny Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Dużej

81 517-41-32

730-588-383

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej

81 511-62-75

Gminny Ośrodek Zdrowia w Borzechowie

81 511-16-03

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kłodnicy

81 511-10-12

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Radawczyku

81 511-80-85

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczuczkach

81 517-13-21

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wojciechowie

81 517-77-51

Punkt Lekarski w Palikijach

81 517-85-80

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Rejestracja - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

81 516-26-13

730-588-486

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Chirurgii Ogólnej (Bełżyce, ul. Lubelska 90)

81 516-26-13

Poradnie (Bełżyce, ul. Bednarska 2)

 

 

 

 

 

81 516-29-13

81 516-29-11

 

 

 

81 516-26-52 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

w Niedrzwicy Dużej

81 517-41-32

730-588-383

Medycyna Pracy

Rejestracja – Medycyna Pracy

730-588-668

Transport Sanitarny

81 516-29-14

ADRES: ul. Przemysłowa 44, 24-200 Bełżyce