Oddział Położniczo-Ginekologiczny

ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce

poł. Agata Lisicka
Położna koordynująca i
nadzorująca
lek. med. Tomasz Gorczyca
Lekarz kierujący oddziałem
ginekologicznym
lek. med. Elżbieta Żuchnik
Lekarz kierujący oddziałem
neonatologicznym
Ginekologia i Patologia ciąży Położnictwo i Trakt Porodowy Neonatologia

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny naszego Szpitala, to najbardziej przyjazne miejsce, w którym może przyjść na świat Wasze dziecko. To także Oddział spełniający wysokie standardy leczenia w dziedzinie Patologii Ciąży, Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej.  Przez cały czas będziecie Państwo otoczeni fachową i przyjazną opieką.

Zakres wykonywanych procedur medycznych pokrywa w pełni wymogi stawiane Oddziałowi o I stopniu referencji.

Za działalność na rzecz upowszechniania karmienia piersią przyznano Oddziałowi i Szpitalowi tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” na lata 2008 - 2013.

 

1


Personel Oddziału  prowadzi również zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach Szkoły Rodzenia.

Zakres Działalności Oddziału Ginekologicznego:   

1. Ginekologia operacyjna:

 • Operacje technikami klasycznymi;
 • Operacyjne leczenie  zaburzeń statyki narządu rodnego- plastyka ścian  pochwy i krocza, operacyjne leczenie nietrzymania moczu z użyciem materiałów syntetycznych, operacyjne leczenie wypadania narządu rodnego z użyciem materiałów syntetycznych/ tzw. taśmy i siatki /, plastyka warg sromowych mniejszych;
 • Operacje endoskopowe laparoskopia, histeroskopia diagnostyczna i zabiegowa;
 • Krioterapia;
 • Diatermia.
 • Zabiegi operacyjne odbywają się w oddanym do użytku w listopadzie 2021 Nowym Bolku Operacyjnym

2. Ginekologia zachowawcza:

 • stany zapalne, zaburzenia endokrynologiczne, diagnostyka ginekologiczna, konwersja zabiegów operacyjnych do leczenia farmakologicznego np. w ciąży pozamacicznej.

Zakres Działalności Oddziału Położniczego:

1. Patologia ciąży:

 • leczenie - zagrażających poronień i porodów przedwczesnych;
 • chorób wikłających przebieg ciąży i porodu;
 • ocena dobrostanu płodu /USG, KTG/

2. Położnictwo:

 • nadzór nad ciężarną i dzieckiem w trakcie porodu;
 • cięcia cesarskie ze wskazań matczynych i płodowych;

Dajemy możliwość odbycia porodu w towarzystwie bliskiej osoby. Nie pobieramy żadnych opłat za udział w porodzie.

Podczas porodu każda kobieta jest pod stała opieka wykwalifikowanej położnej i lekarza ginekologa-położnika.

Golenie krocza i lewatywę wykonujemy wyłącznie na życzenie pacjentki.

Plan porodu jest czytany i omawiany wspólnie z lekarzem i położną.

Rodząca ma możliwość skorzystania zarówno z farmakologicznych jak i niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu.

 • Farmakologiczne: gaz wziewny Entonox
 • Niefarmakologiczne: masaż, immersja wodna, może korzystać z piłek, worków sako.

Poród odbywa się w pozycji wybranej przez rodzącą jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych.

Po porodzie matka i dziecko mają kontakt ”skóra do skóry” przez co nawiązuje się silniejsza więź między nimi. Jeśli matka jest zmęczona noworodek jest pod opieką personelu.

Posiadamy umowy z bankami  komórek macierzystych, nasz personel został przeszkolony w zakresie pobierania krwi pępowinowej.

Na oddziale noworodek przebywa  razem z matką przez cały czas. Zabiegi pielęgnacyjne, kąpiel, badanie lekarskie- odbywa się w obecności matki. Położne pomagają w opiece nad noworodkiem oraz w trudnościach w karmieniu piersią.

Oddział współpracuje z psychologiem, który pomaga w trudnych sytuacjach /poronienia, choroby dziecka, wady u dziecka, ”baby blues”.

Oddział Neonatologiczny zajmuje się: opieką nad noworodkiem, profilaktyką, badanie słuchu, badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy, fenyloketonurii, hipotyreozy, leczeniem noworodka w tym fototerapią.

 

Organizacja oddziału:

W oddziale zatrudnionych jest 9 lekarzy i 19 położnych.

Personel położniczy bierze czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych min przez Fundację „Rodzić Po Ludzku”, Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią oraz Lubelską Izbę pielęgniarek i Położnych

 

10 Kroków do udanego karmienia Piersią

Personel lekarski sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez szkolenia wewnątrz-szpitalne i wewnątrz-oddziałowe, udział w posiedzeniach Lubelskiego Oddziału PTG oraz w różnych kursach doskonalących, kongresach i sympozjach w kraju i zagranicą.