ADRES: ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce

Lekarz kierujący oddziałem - Lek. med. Elżbieta Żuchnik - specjalista pediatra, specjalista neonatolog

St. pielęgniarka koordynująca i nadzorująca - mgr Agnieszka Kowalczyk


Lekarze pracujący na oddziale:

  1. Lek. Marta Jurkiewicz - specjalista pediatra
  2. Lek. Urszula Zając - specjalista pediatra
  3. Lek. Bożena Sekuła-Gajownik - pediatra, specjalista chorób płuc
  4. Lek. Bożena Nastaj - pediatra, specjalista medycyny rodzinnej
  5. Lek. Michał Kwaśny - w trakcie specjalizacji z pediatrii

Kontakt:

  • Lekarz kierujący oddziałem i gabinet lekarski tel. 81 516 26 27
  • Dyżurka pielęgniarek tel. 81 516 26 26

 Oddział zlokalizowany jest na 1 piętrze budynku szpitala.

W oddziale leczone są dzieci od okresu noworodkowego do 18 roku życia. Oddział dysponuje 12 łóżkami rozmieszczonymi na 6 salach 1, 2 i 3 osobowych, w tym 2 sale z odrębnym węzłem sanitarnym.

Pod względem diagnostyczno-terapeutycznym Oddział nasz spełnia wymagania dla podstawowego poziomu świadczeń.

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczenia schorzeń z zakresu:
- infekcji dróg oddechowych.
- infekcji przewodu pokarmowego,
- infekcji dróg moczowych,
- zaostrzeń astmy,
- reakcji alergicznych,
- zatruć m.in. lekami,
- niektórych problemów neurologicznych i kardiologicznych,

Prowadzimy edukację dotyczącą:

1. „Zapobieganie przenoszeniu zakażeń nieżytów żołądkowo-jelitowych w Oddziale Pediatrii”
2. „Program edukacyjny skierowany do chorego i rodzica/opiekuna z wkłuciem obwodowym”
3. „Profilaktyka ryzyka upadków u dzieci”

Prowadzimy edukację dla dzieci i rodziców/opiekunów na temat prawidłowego odżywiania
w każdym okresie rozwojowym u dziecka oraz stosowania diet w okresie choroby
i rekonwalescencji.

Polecane strony internetowe:

Instytut Żywności i Żywienia – www.izz.waw.pl

Rodzice lub opiekunowie mogą przebywać z dziećmi przez całą dobę. Istnieje możliwość nieodpłatnego pobytu hotelowego rodzica/opiekuna z dzieckiem w jednej sali.

Rodzice/opiekunowie mogą korzystać z pokoju socjalnego dla opiekunów wyposażonego
w lodówkę, czajnik elektryczny i mikrofalówkę.

W trosce o naszych pacjentów staramy się zapewnić im w Oddziale dobre warunki pobytu i miłą atmosferą, tak aby konieczność przebywania w szpitalu była dla nich jak najmniej stresująca
i umożliwiała w miarę prawidłowe funkcjonowanie.

Warunki lokalowe, organizacja Oddziału, doświadczony personel lekarsko-pielęgniarski oraz dostępność specjalistycznych badań stwarzają dobre, przyjazne dziecku warunki do pobytu
w naszym Oddziale.