Oficjalne otwarcie Pracowni Fizjoterapii mieszczącej się w Górze 1.

 

W dniu 24.02.2021 r. miało miejsce oficjalne otwarcie Pracowni Fizjoterapii mieszczącej się pod adresem Góra 1 w gminie Bełżyce. W uroczystości udział wzięli między innymi:

Wicestarosta Lubelski – Andrzej Chrząstowski, Burmistrz Bełżyc – Ireneusz Łucka oraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach – Dariusz Kamiński Kierownik, Działu Administracyjno – Gospodarczego w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach - Janusz Domżał, p.o. Kierownika Pracowni Fizjoterapii - Tomasz Stępniak oraz pracownicy Pracowni Fizjoterapii w Górze 1.

W wyremontowanym budynku pacjenci mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych   z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz pod opieką wykwalifikowanego i doświadczonego personelu medycznego.

Uroczystość poświęcenia i oddania do użytkowania ambulansów medycznych typu „S” i „P” zakupionych dla Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

W dniu 14 lutego 2020r. odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytkowania dwóch ambulansów medycznych typu „S” i „P” zakupionych dla Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Zakupione pojazdy, to nowoczesne ambulanse medyczne z aparaturą stosującą nowe technologie w medycynie ratunkowej. Ambulans specjalistyczny ,,S” posiada urządzenie do automatycznego masażu serca, defibrylator z transmisja EKG, respirator, nowoczesne nosze z transporterem o udźwigu 250 kg. 

Pojazdy kosztowały łącznie 869.000 zł. Dotacja w wysokości 772 500, 00 zł na ten cel pochodziła z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z budżetu Powiatu Lubelskiego w wysokości 80 000,00 zł.

Zakończenie inwestycji w ośrodkach zdrowia i w przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach 

Bełżyce, dnia 08.10.2019 r.

 

W piątek 4.10.2019 r. odbyła się uroczystość związana z wykonaniem i zakończeniem kolejnych inwestycji realizowanych w zakładzie, bardzo potrzebnych dla pacjentów i personelu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Starosta Lubelski - Zdzisław Antoń, Wicestarosta Lubelski - Andrzej Chrząstowski,  Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Dyrektor Wydziału Zdrowia UW w Lublinie - Agnieszka Kowalska-Głowiak, Przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Piotr Matej, Przedstawiciel Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia - Pani Małgorzata Brodziak, Proboszcz Parafii Bełżyce - Ks. Janusz Zań, Proboszcz Parafii Borzechów - Ks. Andrzej Wróblewski, Wójt Gminy Borzechów - Zenon Madzelan, Burmistrz Bełżyc - Ireneusz Łucka, Wójt Gminy Nierzwica Duża - Ryszard Golec, Generalny wykonawca robót w Borzechowie - Dariusz Gugała oraz wielu innych znamienitych gości.

W uroczystość wzięli także udział dyrekcja i pracownicy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, osoby pracujące w działach i ośrodkach, w których realizowano zadania oraz pracownicy związani z realizacją ukończonych działań.

Oddział położniczo-ginekologiczny Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1  w Bełżycach

Pierwszy w rankingu – Fundacji „Rodzić po Ludzku”  

Oddział położniczy Szpitala powiatowego w Bełżycach znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Fundacji „Rodzić po Ludzku”. Tak zadecydowały Panie, które rodziły w naszym szpitalu. Zestawienie objęło 15 szpitali z województwa lubelskiego, nasz szpital zdobył 76 punktów na 100 (na podstawie 41 wypełnionych ankiet). Bardzo wysoko został oceniony sam szpital (98 proc. wskazań), a także personel (89) i wsparcie w karmieniu piersią (88). Kobiety, które wypełniały ankietę, wysoko oceniły też warunki w szpitalu i kontakt z dzieckiem po narodzinach (po 78 proc. wskazań).  

OSOBY POKRZYWDZONE!!!

OSOBY POKRZYWDZONE

 

I N F O R M A C J A dla Kandydatów do szkół 

W ramach PoradniMedycyny Pracy realizujemy wymagane badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.