ADRES: ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce

Lekarz kierujący działem diagnostyki obrazowej - lek. med. Radiolog Paweł Nogaś 

Koordynujący pracą techników RTG – inspektor ochrony radiologicznej Dariusz Kołodziej

 

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - USG

ADRES: ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce

 

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ - USG

ADRES: ul. Bednarska 2, 24-200 Bełżyce

 

 

ADRES: ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce

Rejestracja telefoniczna pod numerem: (81) 516 26 13