szpital1

 

Dział ambulatoryjnych świadczeń medycznych zabezpiecza potrzeby zdrowotne ludności w wymienionych poradniach.

Usługi udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ lub odpłatnie dla pacjentów nieubezpieczonych.

Kadra medyczna to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale podnoszący swoje kwalifikacje i świadczący usługi na najwyższym poziomie.

Zabezpieczamy pełną diagnostykę wykonywaną szybko na nowoczesnych urządzeniach i aparaturze medycznej ramach pracowni:

  1. Pracownia USG;
  2. Pracownia RTG;
  3. Pracownia Prób Wysiłkowych.

Dodatkowo zabezpieczamy pełny zakres badań:

  • laboratoryjnych,
  • mikrobiologicznych.

Uzyskane fundusze strukturalne w ramach programu rozwoju regionalnego pozwoliły na udostępnić bazę lokalową zgodną ze standardami.

Stale podnosimy jakość świadczonych usług oraz staramy się rozszerzać zakres działalności szczególnie nieodpłatnej.