ADRES: ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce

Telefon: (81) 516-26-17, (81) 516-26-32

Kierownik - mgr Ewa Kurek

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bełżycach został utworzony w 2005 roku. Posiada 45 łóżek. Pacjenci to głównie starsze osoby z chorobami przewlekłymi, którzy nie wymagają już hospitalizacji w oddziałach opieki krótkoterminowej, ale też nie potrafią funkcjonować samodzielnie w środowisku domowym.

Chorzy w zakładzie mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko- pielęgniarską. Zapewnione są  lekarskie konsultacje specjalistyczne w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjentów. Chory wymagający hospitalizacji jest przenoszony do oddziału szpitalnego. Zagwarantowany  jest powrót do zakładu do 15 dni hospitalizacji bez konieczności ponownego składania wniosku. Rodzina pacjenta może wystąpić z wnioskiem  o udzielenie przepustki w wymiarze 10% czasu pobytu chorego w zakładzie.

Personel pielęgniarski w 95% posiada  kwalifikacje do sprawowania  kompleksowej opieki nad przewlekle chorymi. W zakładzie zatrudniony jest psycholog, fizykoterapeuci, logopeda, terapeuta zajęciowy, którzy po postawieniu diagnozy prowadzą terapię chorych. Zamiast personelu pomocniczego zatrudniony są opiekuni medyczni. Przestrzegana jest Karta Praw Pacjenta, która gwarantuje między innymi prawo chorych do opieki sprawowanej przez najbliższych, dostęp do opieki duszpasterskiej oraz godne warunki pobytu.

W zakładzie funkcjonuje kolejka oczekujących, o czym jest informowana rodzina po złożeniu wniosku o przyjęcie.

Pacjent przebywający w naszym zakładzie ma zapewnione  pełne bezpieczeństwo medyczne. Szczegółowe warunki przyjęcia do ZPO w załączniku numer 4.

Pliki do pobrania:

1. KARTA KWALIFIKACJI PACJENTA DO UDZIELENIA ŚWIADCZEŃ W ZOL/ ZPO

 wersja pdf

2. WYRAŻENIE ZGODY NA POBRANIE OPŁATY ZA POBYT W ZPO W BEŁŻYCACH

 wersja pdf

3. ZAŁĄCZNIKI DO ROZPORZĄDZENIA

4. ZASADY OGÓLNE PRZYJĘCIA PACJETÓW DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

 wersja pdf