Narodowy Fundusz Zdrowia - Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie

przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nr 1 w

Bełżycach grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do

wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków

do dezynfekcji dla personelu.

Łączna wysokości grantu wynosi: 186 118,42 zł i jest finansowana z

następujących źródeł:

a) ze środków europejskich 84,17 %,

b) ze środków dotacji celowej 15,83%.

plakat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego i zakup ambulansu dla Zespołu Podstawowego Ratownictwa Medycznego w SPZOZ nr 1 w Bełżycach sfinansowane przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Powiat Lubelski

W dniu 14 lutego 2020r. oddano do użytkowania dwa ambulanse medycznych typu „S” i „P” zakupione dla Działu Ratownictwa Medycznego i Transportu SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Zakupione pojazdy, to nowoczesne ambulanse medyczne z aparaturą stosującą nowe technologie w medycynie ratunkowej. Ambulans specjalistyczny ,,S” posiada urządzenie do automatycznego masażu serca, defibrylator z transmisja EKG, respirator, nowoczesne nosze z transporterem o udźwigu 250 kg.

Pojazdy kosztowały łącznie 869.000 zł. Dotacja w wysokości 772 500, 00 zł na ten cel pochodziła z budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z budżetu Powiatu Lubelskiego w wysokości 80 000,00 zł.

 

 

Inwestycje w latach 2015 - 2016 -Informacje w pdf

 

Uroczystość zakończenia działań modernizacyjnych w Oddzialach Położniczo-Ginekologicznym i Neonatologii

 

 

Inwestycje w latach 2013-2014

Kapitalny Remont i Termomodernizacja Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radawczyku -Prezentacja

Galeria - uroczyste otwarcie po remoncie

 

 

Inwestycje w latach 2011-2013 - Informacje w pdf