Numer alarmowy Pogotowia Ratunkowego  999 i 112 .

 

Dokonując zgłoszenia należy zachować spokój i odpowiadać na pytania dyspozytora medycznego.

 

  • Pogotowie Ratunkowe prowadzi, w warunkach pozaszpitalnych, czynności medyczne mające na celu ratowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (to jest w przypadku nagłego lub spodziewanego w krótkim czasie pojawienia się poważnego uszkodzenia funkcji organizmu) oraz transportuje pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć lub bezpośrednio do placówki prowadzącej specjalistyczne leczenie (np. oddziału kardiologii inwazyjnej, oddziału oparzeniowego itp.).
  • Pogotowie Ratunkowe udziela pomocy medycznej w przypadkach nagłego zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia, takich jak urazy, wypadki, zatrucia, utrata przytomności, krwotok, duszność, ostre bóle w klatce piersiowej, zagrożenie ciąży; w razie wątpliwości o potrzebie wysłania zespołu ratownictwa zadecyduje dyspozytor medyczny Pogotowia.
  • W stanach nagłych nie jest wymagane posiadanie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego; w takim przypadku powinien on zostać przedstawiony w terminie do 30 dni od daty zdarzenia.

 

W przypadku "zwykłego" zachorowania należy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent jest zapisany. Jeżeli choroba wystąpi w godzinach nocnych, tj. od godziny 18.00 do 8.00 w dni powszednie albo w sobotę, niedzielę lub święto, można skorzystać z pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej, w uzasadnionych przypadkach  w formie wizyt domowych.

 

Ze świadczeń Pogotowia nie należy korzystać celem uzyskania: recepty na stosowane przewlekle leki, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,  zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych nie związanych z aktualnym zachorowaniem. Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u naszego lekarza rodzinnego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00

 

Od 2007 roku w karetkach "P" (dawne "W", Zespół Ratownictwa Medycznego typu podstawowego) oraz w karatkach "S" (dawne "R", Zespół Ratownictwa Medycznego typu Specjalistycznego) pracują ratownicy medyczni, którzy są specjalnie przygotowani do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych i zabezpieczenia pacjenta w trakcie transportu do szpitala, natomiast nie mają uprawnień do wystawiania recept, skierowań oraz zaświadczeń (np. zwolnień z pracy).

 

Rejon działania pogotowia obejmuje obszar czterech gmin :

 

  • Bełżyce - (14 tyś. mieszkańców)
  • Niedrzwica Duża - (11 tyś. mieszkańców)
  • Wojciechów - (6 tyś. mieszkańców)
  • Borzechów - (4 tyś. mieszkańców)

 

Łączna populacja wynosi ponad 35 000 osób. Promień działania pogotowia ratunkowego wynosi około 25 km.