Inwestycja

„Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Borzechowie”

 

Główny zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- Kompleksowy remont pomieszczeń kotłowni, likwidacja starego i budowa nowego komina.
- Wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wraz z osprzętem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ( pompy, zawory, filtry )
- Wymianę starego kotła węglowego na 2 kotły gazowe w kaskadzie o łącznej mocy 90 KW
- Instalację 2 szt. zasobników ciepłej wody użytkowej
- Częściową wymianę grzejników z zaworami i głowicami termostatycznymi
- Wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej
- Izolację cieplna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych
- Docieplenie stropu nad piętrem
- Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą styropian grubości 10 cm
- Wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi oraz remontem kominów, jak również instalacji odgromowej.
- Remont daszków nad wejściami do budynku oraz schodów wejściowych

WFOSIGW Lublin

 

 

 

Inwestycja

 

„Wymiana kotłów gazowych na nowe, z zastosowaniem automatyki okresowo – pogodowej oraz kapitalny remont pomieszczenia kotłowni budynku Miejskiego Ośrodka Zdrowia oraz Działu Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych i Diagnostyki przy ul. Bednarskiej 2 w Bełżycach.”.

Zakres:

Wymiana dwóch kotłów gazowych o mocy 160 KW każdy na nowoczesne kotły o mocy 65 KW i 115 KW z zastosowaniem automatyki okresowo – pogodowej, układów zabezpieczających, aparatury kontrolno pomiarowej.

Demontaż i utylizacja istniejącego starego osprzętu.
Kompleksowy remont pomieszczenia kotłowni w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, wodno kanalizacyjnej,
Wykonanie prac ogólnobudowlanych w tym: wymiana drzwi, remont posadzek i ścian wewnętrznych z ułożeniem terakoty, glazury oraz malowaniem,

WFOŚiGW

 

 

 

INWESTYCJA


Kompleksowy remont i termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radawczyku.

 

W ramach zadań pod nazwą:

  1. "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radawczyku etap I". Wartość zadania 31 761,01 zł. Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach pożyczki w wysokości 25 000,00 zł z WFOŚiGW z możliwością częściowego umorzenia.
  2. "Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Radawczyku etap II". Wartość553 322,70zł. Dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach pożyczki w wysokości 260 000,00 zł z WFOŚiGW z możliwością częściowego umorzenia.

 

WFOŚiGW