Izba Przyjęć Szpitala

ADRES: ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce

Telefon: (81) 516-26-10

Kierownik Izby Przyjęć - lek. med. Waldemar Kwiatkowski

St. pielęgniarka koordynująca i nadzorująca – mgr Renata Błaszczyk specjalista w zakresie pielęgniarstwa

Izba przyjęć - W przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest w izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki.

Zakres udzielanych świadczeń w naszej Izbie Przyjęć, to stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu, są to między innymi:

 • utrata przytomności,
 • zaburzenia świadomości,
 • drgawki,
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • nasilona duszność,
 • nagły ostry ból brzucha,
 • uporczywe wymioty,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta,
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
 • rozległe oparzenia,
 • udar cieplny,
 • wyziębienie organizmu,
 • porażenie prądem,
 • podtopienie,
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,
 • próba samobójcza,
 • upadek z dużej wysokości,
 • rozległa rana będąca efektem urazu,
 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

W izbie przyjęć udzielane są świadczenia wyłącznie w trybie nagłym - Szpitalna Izba Przyjęć jest przeznaczona dla pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem, transportowanych w stanach nagłych przez system ratownictwa medycznego oraz zgłaszających się samemu, gdy wymagają pomocy w stanie nagłym.

Izba Przyjęć nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe są to te świadczenia, które pacjent może otrzymać w ciągu dnia w trybie ambulatoryjnym u swojego lekarza rodzinnego, ewentualnie w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. W SPZOZ Nr 1 w Bełżycach funkcjonuje w budynku szpitala przy ulicy Lubelskiej 90 w dni świąteczne oraz w godzinach 18.00-8.00 w każdy dzień tygodnia oraz pod numerem telefonu 81/5162613.