ADRES: ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce  

Lekarz kierujący oddziałem - Lek. med. Elżbieta Żuchnik

Położna koordynująca i nadzorująca - mgr Agata Lisicka

           

Oddział Neonatologii jest wyposażony w sprzęt niezbędny do bezpiecznego sprawowania opieki nad noworodkiem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa oddział jest wyposażony w monitoring i system przywoławczy. Opieka jest profesjonalna, całodobowa, dostosowywana do potrzeb matki i jej dziecka.

Noworodki są badane przez lekarza pediatrę codziennie. W sytuacji wszelkich nieprawidłowości w procesie adaptacji noworodka lekarz pediatra jest wzywany w celu przeprowadzenia dodatkowego badania i oceny.

Ponadto w naszym oddziale wykonywane są rutynowo:      

  • Badania przesiewowe w kierunku 30 chorób wrodzonych w tym wad metabolicznych,
  • Badanie słuchu,
  • Podstawowe badania krwi (CRP, morfologia, glukoza),
  • Prowadzimy monitoring żółtaczki fizjologicznej w tym przeskórne oznaczenie poziomu bilirubiny,
  • Fototerapia w przypadku hiperbilirubinemii,
  • Szczepimy noworodki według kalendarza szczepień,
  • Leczymy zakażenia okołoporodowe i zaburzenia adaptacyjne u noworodków, których stan nie wymaga leczenia w jednostce o wyższym stopniu referencyjnym.

Po porodzie matka i dziecko mają okazję do kontaktu ”skóra do skóry”, przez co nawiązuje się silniejsza więź między nimi. Jeśli matka jest zmęczona noworodek jest pod opieką personelu.

Posiadamy umowy z bankami  komórek macierzystych, nasz personel został przeszkolony w zakresie pobierania krwi pępowinowej.

Na oddziale noworodek przebywa  razem z matką przez cały czas. Zabiegi pielęgnacyjne, kąpiel, badanie lekarskie - odbywa się w obecności matki. Położne pomagają w opiece nad noworodkiem oraz w trudnościach w karmieniu piersią.

Posiadamy nowoczesny sprzęt do nieinwazyjnej wentylacji noworodka który uzyskaliśmy od WOŚP. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do resuscytacji i monitorowania funkcji życiowych noworodków. Zakupiony został również inkubator transportowy.

Istnieje możliwość kontaktu z Zespołem ds. Etyki, który pomaga w rozwiązywaniu dylematów natury moralnej, etycznej i bioetycznej. Oddział współpracuje z psychologiem, który pomaga w trudnych sytuacjach /poronienia, choroby dziecka, wady u dziecka, ”baby blues”.

Kontakt:

    • Lekarz kierujący oddziałem i gabinet lekarski tel. 81 516 26 27

Dyżurka położnych tel. 81 516 26 29