ADRES: ul. Lubelska 90, 24-200 Bełżyce 

Telefon:  730-588-905

Lekarz kierujący oddziałem - dr n. med. Apolinary Ginszt

Kierownik pracowni fizjoterapii mgr Magdalena Bogacz

St. pielęgniarka koordynująca i nadzorująca - mgr Agnieszka Kowalczyk

 

Świadczenia medyczne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej są przeznaczone dla pacjentów, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego po :

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych.

Wykonujemy wielokierunkowe zabiegi :

 1. HYDROTERAPIA;
 2. KINEZYTERAPIA (indywidualna praca z pacjentem, PNF, mobilizacja, ćwiczenia czynne, czynno - bierne, czynne, czynne z oporem, w odciążeniu);
 3. ELEKTROTERAPIA (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, TENS, stymulacje);
 4. ULTRADŹWIĘKI;
 5. ŚWIATŁOTERAPIA (laser,SOLLUX, bioptron);
 6. MASAŻE LECZNICZE (ręczny, limfatyczny, mechaniczny);
 7. MAGNETOTERAPIA.
 8. KRIOTERAPIA

Oddział zapewnia całodobowy nadzór medyczny. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz specjalista. Pacjenci przyjmowani są wg. kolejki oczekujących.

 

 

Pracownie fizjoterapii: