bednarska3

 

Dział ambulatoryjnych świadczeń medycznych zabezpiecza potrzeby zdrowotne ludności w wymienionych poradniach.

Usługi udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ lub odpłatnie dla pacjentów nieubezpieczonych.

Porady z zakresu Medycyny Pracy udzielane są na podstawie umów z pracodawcami.

 

W Poradni Medycyny Pracy można wykonać badanie:

 • profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne,
 • wysokościowe,
 • kierowców,
 • studentów, uczniów, słuchaczy kursów zawodowych i kursów specjalistycznych.

 

Kadra medyczna to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, stale podnoszący swoje kwalifikacje i świadczący usługi na najwyższym poziomie.

 

Zabezpieczamy pełną diagnostykę wykonywaną szybko na nowoczesnych urządzeniach i aparaturze medycznej w ramach pracowni:

 1. Pracownia USG – z możliwością wykonania badań ECHO serca, badań naczyniowych Dopplera i ginekologiczno-położniczych;
 2. Pracownia Holtera – 24-godzinna rejestracja EKG i ciśnienia;
 3. Pracownia Spirometryczna – badanie wydolności układu oddechowego;
 4. Pracownia Audiometryczna – badanie słuchu.

 

Dodatkowo zabezpieczamy pełny zakres badań:

 • RTG,
 • laboratoryjnych,
 • mikrobiologicznych,
 • mykologicznych,
 • badanie komputerowe wzroku,
 • KTG - monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy,
 • cytologia,
 • dermatoskopia .

 

Świadczenia Poradni Ginekologiczno-Położniczej udzielane są również w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy Dużej.

Uzyskane fundusze strukturalne w ramach programu rozwoju regionalnego pozwoliły na udostępnić bazę lokalową zgodną ze standardami.

Stale podnosimy jakość świadczonych usług oraz staramy się rozszerzać zakres działalności szczególnie nieodpłatnej.