Transkrypcja audio:

Historia i rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej numer 1 w latach 2004 - 2014. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej numer 1 w Bełżycach został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu w Lublinie, którą podjęto z inicjatywy Starosty Powiatowego w Lublinie Pawła Pikuli oraz pozostałych członków ówczesnego zarządu powiatu. Zakład powstał poprzez wydzielenie przychodni specjalistycznych, ośrodków zdrowia podstawowej opieki zdrowotnej i ratownictwa medycznego ze struktur ówczesnego SP ZOZ w Bełżycach. Kierowanie zakładem powierzono Dariuszowi Kamińskiemu. Nowy podmiot otrzymał mienie oraz część zobowiązań poprzednika. Pracownicy przeszli do niego na zasadzie artykułu 23' KP.

 

Najważniejsze wydarzenia w historii leczenia szpitalnego w Bełżycach.

Na początku lat 20-tych, ubiegłego wieku, samorząd Powiatu Lubelskiego zakupił od ówczesnych właścicieli (rodziny Zarańskich) budynki dawnego dworu. Zakup miał charakter celowy – w nim, dr Władysław Grażewicz rozpoczął świadczenie usług medycznych w zakresie leczenia szpitalnego. Na patrona szpitala wybrano dr Wojciecha Oczko (1537 – 1599), lekarza nadwornego królów polskich Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy oraz autora pierwszych dzieł medycznych napisanych w języku polskim.

2k

 gzk

 

 

logo

Działalność i rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach w latach 2004-2013

     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu w Lublinie, którą podjęto z inicjatywy Starosty Powiatowego w Lublinie, Pana Pawła Pikuli, oraz pozostałych członków ówczesnego Zarządu Powiatu. Zakład powstał poprzez wydzielenie przychodni specjalistycznych, ośrodków zdrowia (podstawowej opieki zdrowotnej) i ratownictwa medycznego ze struktur ówczesnego SP ZOZ w Bełżycach. Nowy podmiot otrzymał mienie, ale także część długów poprzednika. Założono, że tak utworzony zakład uzyska samodzielność finansową, da gwarancję zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla ludności i będzie realizował cel główny: utrzymanie i polepszenie standardu realizowanych świadczeń medycznych, a w szczególności modernizacji przestarzałej i zaniedbanej bazy lokalowej i sprzętowej przeznaczonej dla mieszkańców miasta i gminy Bełżyce, gmin Niedrzwica Duża, Wojciechów i Borzechów.