W dniu 28 czerwca 2022 r., w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wręczył podziękowania za „czynne zaangażowanie w walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2”

Dnia 9 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań dla pracowników służby zdrowia za dobrą współpracę oraz szczególne zaangażowanie w pracę podczas pandemii COVID-19, w którym uczestniczyli i otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania, także pracownicy naszego zakładu.