Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach pragnie poinformować, że posiada nowoczesną Pracownię Tomografii Komputerowej, która mieści się w budynku Szpitala Powiatowego w Bełżycach na ulicy Lubelskiej 90.

W połowie listopada 2022 r. uruchomiono 32 rzędowy tomograf komputerowy w nowej pracowni TK, przy tym wymieniono stary aparat RTG na nowe urządzenie, wdrożono nowoczesne systemy informatyczne do obrazowej diagnostyki cyfrowej RIS i PACS i zaimplementowano, otrzymane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), aparaty RTG przyłóżkowe do nowych systemów IT. W marcu br. uzyskano kontrakt z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na świadczenia kosztochłonne ambulatoryjne w zakresie TK. Pacjenci szpitalni i z Izby Przyjęć, są badani tomografem. Pacjenci z poradni specjalistycznych i z ośrodków zdrowia, uzyskali możliwość badania tomografii komputerowej na miejscu, bez konieczności dojazdu do pracowni TK w Lublinie. Badania obrazowe TK i RTG są wykonywane na nowoczesnym sprzęcie, RTG także przy łóżku pacjenta z możliwością dystrybucji obrazów i opisów do oddziałów szpitalnych i gabinetów lekarskich poradni SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach.

Pragniemy również poinformować, że w Pracowni pracują doświadczeni lekarze radiolodzy.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 149 964,30 zł w tym 3 000 000,00 zł z dotacji Powiatu Lubelskiego w ramach RFIL. Wsparcia finansowego udzieliły również gminy: Wojciechów – 30 000,00 zł i Borzechów – 15 000,00 zł.

Dziękujemy Powiatowi Lubelskiemu oraz Gminom Wojciechów i Borzechów za udzielone wsparcie finansowe na realizację w/w inwestycji.

Zapraszamy do Naszej Placówki na wykonanie badań.

Kontakt do pracowni:
Rejestracja - 81 516-26-13, Pracownia TK/RTG/USG - 81 516-26-41