ISO_2022.jpg

Zakład posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie:

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W NIEDRZWICY DUŻEJ: PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, PRACOWNIA FIZJOTERAPII,

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, PORADNIA REUMATOLOGICZNA, PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA, PORADNIA OKULISTYCZNA, PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA, PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, PORADNIA KARDIOLOGICZNA, PRACOWNIA USG,

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE: PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ; DZIAŁ AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH I DIAGNOSTYKI: PORADNIA MEDYCYNY PRACY, PORADNIA DERMATOLOGICZNA, PORADNIA NEUROLOGICZNEJ PORADNIA UROLOGICZNEJ,

PRACOWNIA FIZJOTERAPII KOLONIA BORZECHÓW 231, PRACOWNIA FIZJOTETRAPII GÓRA 2

PRACOWNIE RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ I PRACOWNIA USG, PRACOWNIA ENDOSKOPII, PRACOWNIA FIZJOTERAPII BEŁŻYCE, NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA,

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (DZIAŁ AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH I DIAGNOSTYKI): PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ, PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, PORADNIA REHABILITACYJNA, PORADNIA INTERNISTYCZNA, PEDIATRYCZNA,

STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE  INNE NIŻ SZPITALNE: ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY ,

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY): DZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE  SZPITALNE : ODDZIAŁ REHABILITACYJNY;

LECZENIE ZACHOWAWCZE: STACJONARNE, AMBULATORYJNE. DZIAŁ AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH I DIAGNOSTYKI, REHABILITACJĘ PACJENTÓW, RATOWNICTWO MEDYCZNE, PODSTAWOWĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ, NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ,