Deklaracja Dostępności

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nr 1 w Bełżycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.spzoz1belzyce.pl/

Dane teleadresowe placówki:

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nr 1 w Bełżycach
Ul:. Przemysłowa 44
24-200 Bełżyce
NIP: 132846648

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Tekst prosty do przeczytania

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  1. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów).
  2. Niektóre materiały graficzne (galeria) – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.

Wyłączenia:

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, prezentacje multimedialne i arkusze kalkulacyjne opublikowane przed 23 września 2018 r. 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej można użyć podwyższonego kontrastu czarne tło, żółte litery oraz odwrotnego trybu żółte tło, a czarne litery. Dostępna jest również opcja czarne tło i białe napisy. Tryb nocny z szarym tłem.

Możliwość używać powiększenia wielkości liter na stronie.

Strona internetowa oferuję możliwość włączenie szerszych niż standardowe odstępy między literami w celu zapewnienia lepszej czytelności tekstów.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy kierować do osoby kontaktowej.

Osoba kontaktowa: Mateusz Kamiński

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu: +48 605 350 870

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna 

Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach - 24-200 Bełżyce ul. Lubelska 90

Budynek posiada wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Dostęp do budynku zapewniają podjazdy dla niepełnosprawnych. Zainstalowane w budynku dwie windy umożliwiają przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po wszystkich kondygnacjach. Przyciski funkcyjne jednej z wind posiadają opisy w języku Braille’a umożliwiające jej obsługę przez osoby niewidome. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się ubikacje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przychodnia Zdrowia - 24-200 Bełżyce ul. Bednarska 2

Budynek posiada wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada windę umożliwiającą przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po wszystkich kondygnacjach, Przyciski funkcyjne windy posiadają opisy w języku Braille’a umożliwiające jej obsługę przez osoby niewidome. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze budynku znajdują się ubikacje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krężnicy Okrągłej - 24-200 Bełżyce Krężnica Okrągła 38A

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez platformę windową. Przyciski funkcyjne platformy posiadają wypukłe oznakowanie umożliwiające jej użytkowanie przez osoby niewidome. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Borzechowie - 24-224 Borzechów, Borzechów Kolonia 231

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez platformę windową. Przyciski funkcyjne platformy posiadają wypukłe oznakowanie umożliwiające jej użytkowanie przez osoby niewidome. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kłodnicy Dolnej - 24-224 Borzechów, Kłodnica Dolna 114

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego w chwili obecnej brak jest dostępu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pacjenci korzystający z wózków mają zapewniony dostęp do świadczeń poprzez lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe, mogą również skorzystać z usług w pobliskim Gminnym Ośrodku Zdrowia w Borzechowie . Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Dużej - 24-220 Niedrzwica Duża, ul. Partyzancka 32

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze i pierwszym piętrze budynku. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Budynek posiada windę umożliwiającą przemieszczanie się osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich po kondygnacjach. Przyciski funkcyjne windy posiadają opisy w języku Braille’a umożliwiające jej obsługę przez osoby niewidome. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedrzwicy Kościelnej - 24-220 Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, ul. Kwiatowa 2

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez podjazd dla niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Radawczyku - 24-220 Niedrzwica Duża, Radawczyk 81


Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku, do którego w chwili obecnej brak jest dostępu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pacjenci korzystający z wózków mają zapewniony dostęp do świadczeń poprzez lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe, mogą również skorzystać z usług w pobliskim Gminnym Ośrodku Zdrowia w Niedrzwicy Dużej, lub Miejskim Ośrodku Zdrowia w Bełżycach.. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wojciechowie - 24-204 Wojciechów 6
Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez podjazd dla niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczuczkach - 24-204 Wojciechów, Szczuczki 58

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku, do którego w chwili obecnej brak jest dostępu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pacjenci korzystający z wózków mają zapewniony dostęp do świadczeń poprzez lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe, mogą również skorzystać z usług w pobliskim Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wojciechowie.. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Lekarski w Palikijach - 24-204 Wojciechów, Palikije I 10

Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku, do którego w chwili obecnej brak jest dostępu dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Pacjenci korzystający z wózków mają zapewniony dostęp do świadczeń poprzez lekarskie i pielęgniarskie wizyty domowe, mogą również skorzystać z usług w pobliskim Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wojciechowie.. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownia fizjoterapii - 24-204 Wojciechów 6, Góra 1


Działalność medyczna prowadzona jest na parterze budynku do którego dostęp zapewniony jest przez podjazd dla niepełnosprawnych. Na terenie ośrodka znajduje się parking dla pacjentów, z którego korzystają również pacjenci niepełnosprawni. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się ubikacja przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.