Dyrektor SPZOZ Nr 1 w Bełżycach informuje o możliwości odbioru oryginału dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia. Pełny dokument oraz transkrypcja dostępne są poniżej.

Ogłoszenie o likwidacji dokumentacji medycznej - Skan oryginału

Ogłoszenie o likwidacji dokumentacji medycznej - Transkrypcja dla czytników tekstu