Stanowisko dla noworodków


    Składamy serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala w Bełżycach, za zakup sprzętu na oddział Neonatologiczny w latach 2022-2023. Ogromne wyrazy wdzięczności należą się Panu Prezesowi Edwardowi Baranowskiemu, za bezmierne zazaangażowanie w funkcjonowanie naszego oddziału. Dziękujemy także, wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają Stowarzyszenie.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

    Dziękujemy za to, że jesteście z nami, a w szczególności z naszymi najmniejszymi pacjentami. Prosimy także, o dalsze wspieranie Stowarzyszenia oraz pomoc w realizacji naszych celów. Naszym kolejnym priorytetem na bieżący rok, jest zakup inkubatotra zamkniętego, który będzie odgrywał bardzo istotną rolę i zaspokajał potrzeby maluszków przychodzących na świat w naszej placówce.

 

 Zdjęcie katalogowe planowanego inkubatora

 

Z wyrazami najgłębszej wdzięczności

Oddział Neonatologiczny oraz pacjenci