Najnowsze

Zasady Porodów Rodzinnych

  1. Decyzje o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po analizie ryzyka epidemiologicznego.
  2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca(ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna osoba).

Szanowni Państwo
 
 
Serdecznie dziękujemy osobom i firmom o wielkich sercach za okazaną pomoc w postaci darowizn pieniężnych orz darowizn rzeczowych takich jak: środki ochrony osobistej orz środki dezynfekujące.
W chwili obecnej na polskim rynku towarem trudno dostępnym są wyroby medyczne z kategorii: czepki medyczne, fartuchy chirurgiczne, fartuchy włókninowe, maski chirurgiczne, maski do podawania tlenu, medyczne ochraniacze na obuwie, odzież operacyjna, rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, termometry elektroniczne orz środki dezynfekujące.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni z okazywaną pomoc finansową i rzeczową.

Szanowni Państwo,

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach informuje, że jeżeli chcą Państwo przekazać darowiznę pieniężną na rzecz naszego Zakładu, w związku z pandemią koronawirusa, można to uczynić poprzez wpłaty na poniższe konto bankowe SPZOZ Nr 1 w Bełżycach z dopiskiem „darowizna COVID-19” w tytule przelewu.

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach

 

96 8733 0009 0015 3113 2000 0010

Szybki i łatwy dostęp do danych medycznych za pomocą Internetowego Konta Pacjenta

 

Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).