Informacje

Informacja dla Rodziców / opiekunów dzieci

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem

podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

 

Pobierz dokument PDF

Informacja dla pacjentów skierowanych na badanie w kierunku zakażenia koronawirusem SARS COV-2, pacjentów wyjeżdżających do sanatorium oraz pracowników sezonowych

Informujemy, że w SPZOZ NR 1 w Bełżycach funkcjonuje punkt pobrań materiału biologicznego na obecność wirusa SARS-COV 2. Punkt znajduje się przy ul. Lubelskiej 90 (Oddział Obserwacyjno - Zakaźny) jest dostępny w godzinach 8:00 – 10:00 oraz 18:00 – 20:00

Więcej .... Punkt Pobrań

Szanowni Państwo
 
 
Serdecznie dziękujemy osobom i firmom o wielkich sercach za okazaną pomoc w postaci darowizn pieniężnych orz darowizn rzeczowych takich jak: środki ochrony osobistej orz środki dezynfekujące.
W chwili obecnej na polskim rynku towarem trudno dostępnym są wyroby medyczne z kategorii: czepki medyczne, fartuchy chirurgiczne, fartuchy włókninowe, maski chirurgiczne, maski do podawania tlenu, medyczne ochraniacze na obuwie, odzież operacyjna, rękawice chirurgiczne, rękawice zabiegowe, termometry elektroniczne orz środki dezynfekujące.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni z okazywaną pomoc finansową i rzeczową.

Szanowni Państwo,

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach informuje, że jeżeli chcą Państwo przekazać darowiznę pieniężną na rzecz naszego Zakładu, w związku z pandemią koronawirusa, można to uczynić poprzez wpłaty na poniższe konto bankowe SPZOZ Nr 1 w Bełżycach z dopiskiem „darowizna COVID-19” w tytule przelewu.

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Filia w Bełżycach

 

96 8733 0009 0015 3113 2000 0010